Хомеопатично лечение на случаи от денталната практика

Д-р Божанка Ж. Атанасова

Лекар по дентална медицина, класически хомеопат, биорезонансна диагностика и терапия, шуслеров терапевт, цветотерапевт гр. Добрич


Етиологичните и патогенетичните фактори, които лежат в основата на заболяванията в устната кухина са различни:

  1. Действие на инфекционен причинител
  2. Дисбактериоза – при антибиотично лечение
  3. Хипосаливация – при дехидратация
  4. Смутено храносмилане, хиповитаминоза и автоинтоксикация в хода на общи заболявания
  5. Промени в локалната и обща реактивност
  6. Алергични фактори – бактериални и медикаментозни, компрометирана чревна пропускливост

Характерът на тези заболявания е различен-катарален, фоликуларен, лакунарен, псевдомембранозен, улцерозен, некротично-улцерозен, некротичен, гангренозен.

В основата на всички заболяванията в това число и автоимунни са различни причинители-паразити, бактерии, вируси, гъби, плесени и др., които отслабват общия и локален имунитет на организма. Успешното лечение на тези заболявания е пряко зависимо от:

  1. Елиминиране на причината – т.е. унищожаване на причинителите с честотна терапия
  2. Мерки за повишаване на локалната и обща резистентност на организма

Заболяванията в устната кухина могат да бъдат първични и вторични по произход, остри и хронични по протичане.

В настоящия доклад се разглежда остър случай от денталната ми практика с улцерозен характер, резултат от механична травма и понижен локален и общ имунитет на пациентката. Случаят е излекуван с хомеопатично лекарство. Като допълнително средство след лечението може да се приложи шуслерова терапия за повишаване на общия и локален имунитет.