Суицидната депресия като автоимунно заболяване. Особености на хомеопатичния подход, техники за постигане на бързи резултати.

Д-р Вангелис Зафириу, Гърция

Психиатър, хомеопат, преподавател по хомеопатия, президент на Гръцката асоциация за хомеопатично медицинско сътрудничество, член на съвета на Център за превенция на наркоманиите, Атина.


При автоимунните заболявания част от организма (имунната система) атакува и разрушава други части от организма (гражданска война).

При суицидната депресия, част от функциите на организма (емоционалните функции)са нарушени по такъв начин, че насочват волята да атакува и разруши целия организъм. От тази гледна точка излиза, че суицидната депресия е главно автоимунно нарушение.

Генетичните фактори допринасят за развитието и на двата вида заболявания, и конвенционалното лечение се сблъсква със значителна терапевтична неадекватност и странични ефекти.

Във серия от видео случаи ще бъдат представени:

  1. Действието на хомеопатичния подход, който е индивидуализиран, нетоксичен и впечатляващо бърз във възстановяването от тежка суицидна склонност.
  2. Допълнителният и едновременен терапевтичен ефект на хомеопатията върху останалите съпътстващи заболявания или симптоми на пациента (холистично действие).
  3. Важността на особените и редки симптоми в подхода към суицидните случаи, за тяхното разбиране и анализиране и диференциране на възможните лекарства.
  4. Хомеопатията като първи избор за лечение.