Лектори, 2016 година

Лектори, 2016 година Д-р Бернхард Хорнинг, Ph.D.,Германия, ветеринарен лекар, хомеопат

Преподавател по хомеопатия, член на Международната асоциация по ветеринарна медицина (МАВМ). Работи като асистент и защитава дисертация във Ветеринарния Университет на Хановер. От 1983 прилага и хомеопатия клиничната си практика.

От 1992 година изнася лекции в национални и международни семинари. Участва в разработването на ветеринарна версия на реперториум Synthesis под ръководството на Марк Бер. Отговаря за хомеопатичната секция на Международния конгрес по холистична ветеринарна медицина в Нюремберг. Консултант, от името на МАВМ по съвместен проект с Университета в Касел от 2014 г.

 

Лектори, 2016 година Д-р Вангелис Зафириу, Гърция, психиатър, хомеопат

Президент на Гръцката асоциация за хомеопатично медицинско сътрудничество, член на съвета на Център за превенция на наркоманиите, Атина.

Преподавател в международни форуми по хомеопатия от 1983. Основател и директор на следдипломно обучение по хомеопатия „Хомеопатичен диалог“ от 1998г. Основател и член на Научната асоциация за промотиране на хомеопатията.

 

Лектори, 2016 година Д-р Божанка Ж. Атанасова

Лекар по дентална медицина с 32 год. стаж, специалност Детска стоматология. Класически хомеопат, специализирала е биорезонансна диагностика и терапия, шуслеров терапевт, цветотерапевт от гр. Добрич.

Член на Асоциацията на лекарите хомеопати в България, Европейски комитет по хомеопатия и Международна медицинска хомеопатична лига.

 

Лектори, 2016 година Д-р Весела Попова

Лекар хомеопат, дипломиран HDT терапевт, нутрициолог, ЕFТ, MR, MBR. Специалист клинична лаборатория.

Център за интегративна хомеопатия „ХомеоАрт”

Д-р Весела Попова е завършила I- ва MMA Сеченов, след което работи като педиатър и специализира клинична лаборатория. Завършила е курсовете на Лондонския хомеопатичен колеж /LCCH/, ЦОРХ. Посещавала е лекционни курсове при Международната Академия по Класическа Хомеопатия в Гърция, както и други международни форуми. Започва да практикува хомеопатия от 1999 г. Член на АЛХБ и Международна медицинска хомеопатична лига. Специализира Хомеопатична детокс терапия към Internacional Academy HDT и нутрициология кум СУ. Като част от цялостното лечение и възстановяване използва хранителната терапия и холистичната нутриционистика.

 

Лектори, 2016 година Д-р Галина Пенкова

Специалист по „ПЕДИАТРИЯ“ от 1985 г. С 20 годишен стаж по педиатрия в Детско инфекциозно отделение в гр. Сливен.

От 2009 г. притежава специалност по „Обща медицина“. От тогава е управител на „ГППМП-Сливен“ ООД, където работи като педиатър и ОПЛ. Завършва курс по хомеопатия през 2014г.

 

Лектори, 2016 година Д-р Георги Хаджиев

Лекар-хомеопат, специализант по Обща медицина. Лектор към Асоциацията на лекарите хомеопати и Европейското общество по интегративна медицина. Управител на ЗЦ „ХолистикА”, В. Търново и София.

 

Лектори, 2016 година Д-р Дора Пачова

Д-р Дора Пачова, Mагистър по хомеопатична терапия, Председател на Асоциация на лекарите хомеопати в България (АЛХБ) Официален представител на България в Международната медицинска хомеопатична лига (ММХЛ) и член на подкомитета по образоване на ЕКХ.

Преподавател по класическа хомеопатия с 20 годишен опит , лектор в международни семинари, конференции и конгреси по хомеопатия в България, Турция, Македония, Латвия, Русия.

Редовен лектор в университетската програма по хомеопатия за лекари към Medipol University, Истанбул.

Д-р Пачова и М. Джонгова от 2013 г. разработват научен проект към Катедрата по физиология на МФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ под ръководството на доц. д-р Палмена Ангелова. Темата е „Измерване непосредствения ефект на хомеопатичното лекарство върху автономната нервна система чрез вариабилност на сърдечната честота”. Резултатите от проекта са представени и получават висока оценка на престижните форуми : 11-ти Национален конгрес по физиология, II-ра научна конференция на Института за изследване на хомеопатията в Рим, VII-ми Европейски конгрес по интегративна медицина в Белград и др.

 

Лектори, 2016 година Проф. Златимир Коларов

Проф. Златимир Коларов – Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“

Председател е на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза и Съюза на писателите-лекари „Димитър Димов” в България, клон на Международния съюз на писателите-лекари – UMEM.

Автор и съавтор е на 520 научни труда, сред които 21 монографии, учебници, ръководства и справочници, 30 научно-популарни книги за пациенти, 9 художествени и 1 публицистична книга, 1 сценарий за игрален и 9 за документални филми, над 130 литературни публикации в ежедневници и литературни издания.

Носител е на 11 награди и номинации като лекар и преподавател, 13 награди за белетристични и 8 за кино-творби.

 

Лектори, 2016 година Д-р Ирена Маждракова

Управител на Консултативен център за хармонично здраве „Хела“, лекар, класически хомеопат, магистър-психотерапевт на лица с увреждания, EFT-терапевт, шуслеров терапевт, цветотерапевт.

Д-р Маждракова завършва медицина през 1995 г. в Медицинска академия, София. През 2004 г. придобива специалност по Клинична лаборатория.

Хомеопатия специализира от 1996 г. до 1999 г. През този период се обучава и в Международната хомеопатична школа на Дж. Витулкас – Гърция. През последните години продължава следдипломното си обучение по хомеопатия в Индия. Има повече от 15 години стаж като лекар-хомеопат и е един от малкото специалисти в България с Европейска диплома по хомеопатия.

Придобива магистърска степен по психотерапия на лица с увреждания. Завършва редица психотерапевтични школи – EFT-терапия(Техника за емоционална свобода), позитивна психотерапия, игрова терапия, сандплей терапия.

През 2013 г. завършва двугодишен курс на обучение по аюрведична медицина. Придобива задълбочени познания по нутриционистика и използване на биологично-активни добавки.

През 2014 г. завършва курс за терапия с Австралийските цветни есенции. Сертифициран преподавател към Australian Bush Flower Essences.

 

Лектори, 2016 година Д-р Искра Капинчева

Д-р Искра Капинчева – лекар-хомеопат, член на УС на АЛХБ, преподавател по класическа хомеопатия към ЦЗО „Едикта“, лектор по Шуслерова терапия към DHU, член на политическия подкомитет на Европейския комитет по хомеопатия.

 

Лектори, 2016 година Д-р Пенка Петлешкова

Д-р Пенка Петлешкова, специалист по педиатрия и неонатология. Работи като асистент към катедра АГ на МУ Пловдив и ординатор към клиника по АГ към УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив.

 

Лектори, 2016 година Станка Лулчева Михалкова

Доц. Станка Лулчева Михалкова, доктор по психология, е родена на 13април, 1950 г. в гр. София. Завършила е своето образование по психология в СУ“Климент Охридски” през 1973 г.

Има следната квалификация: детска психология – 1973 – психолог в Научно-изследователския институт по Педиатрия при Медицинска академия; психодиагностика – 1973-1981 – ръководител на психологическа лаборатория за подбор на кадри в СД” Градски транспорт”; експериментална психология-1979-1992 – хоноруван преподавател по експериментална психология в СУ”Климент Охридски”, трудова психология – 1981-1997 – научен сътрудник в Транспортния медицински институт, в гр. София, 1992- 1997 – заместник директор на Научно-приложен център по транспортна психология към Министерство на транспорта; педагогическа психология, психологическо консултиране – 1998-2010 – преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ”Климент Охридски”, психотерапия – позитивна психотерапия 1992-1995, когнитивна психотерапия -1993 г., краткосрочна психотерапия –1995-1997, NLP – 1994 г.; класическа хомеопатия – 1994; преподавател и супервайзор по класическа хомеопатия – от 1998 до сега..

През 2013 година се навършиха 40 години от нейната професионална дейност като психолог, а през 1914 година – 20 години от дипломирането й като класически хомеопат.

Тя е дългогодишен член на Дружеството на психолозите в България и на Съюза на учените към БАН.

Председател е на следните професионални организации: „Училищно и семейно консултиране“, „Хомеопатично общество“ и Институт по хомеопатия и интегрално развитие“.

 

Лектори, 2016 година Д-р Нина Еленкова-Пападопулу

Лекар по Детска дентална медицина, завършила медицинското си образование и специализация в Стоматологичен факултет гр.София.

Завършва обучението си по Класическа хомеопатия към ЦЗО „ ЕДИКТА“, а по-късно се дипломира и в Международната Академия по Класическа Хомеопатия на проф. Георгиус Витулкас.

Дипломи за Бахова цветотерапия, Австралийски цветни есенции, Шуслерова терапия, ТЕС и „Пренареждане на матрицата“ по Карл Доусън, „Натуропатия и нутрициология“ по Барбара Рен.

 

Лектори, 2016 година Д-р Татяна Николова

Ветеринарен лекар. Работи в малка ветеринарна практика с домашни любимци във Варна. Завършва Ветеринарния факултет в Стара Загора през 1984.

Има спецалност Клинична лаборатория и работи 6 години като завеждащ Биохимична и Клинична лаборатория в Държавна ветеринарна лечебница – Варна.От 1992 г. работи само с домашни любимци. Завършва хомеопатичен курс на БМХО през 2011г. Освен хомеопатични средства в ежедневната си практика използва и Шуслерови соли и Бахови есенции.

 

Лектори, 2016 година Проф. Переновска

Проф. Переновска завършва с отличен успех медицина в Медицински факултет – МА – София. Веднага след дипломирането си започва работа в І Детска клиника – послидователно като стажант-асистент, асистент, старши и главен асистент. От 2004 година е доцент.

През 1982 год. – защитава кандидатска дисертация на тема: ”Клинично значение на определянето на секреторните имуноглобулини в бронхиалния секрет при деца с хронични белодробни заболявания”.

Автор е на повече от 200 статии и научни съобщения в наши и чужди списания. Главен редактор е на сп. „Наука пулмология“.

Член на ЕААСI, ERS, CEVAG и на научните дружества по педиатрия, детска пневмология и фтизиатрия, имунология и алергология. Съостовател на Българското дружество по ваксинопрофилактика. Носител на наградата на името на проф. Чилов на Медицинския факултет – София за постижения в научната и преподавателска дейност, на Почетния знак „Български лекар“, на наградата на Киркович на зялостна дейност. Медик на годината за 2015 година.

От 2007 година до сега е Началник на Детска клиника при УМБАЛ “ Александровска”.

Национален консултант по педиатрия.