ХОМЕОПАТИЯТА В 21 ВЕК

ХОМЕОПАТИЯТА В 21 ВЕК – МЕЖДУНАРОДЕН ХОМЕОПАТИЧЕН СИМПОЗИУМ НА ЕКХ И МАВХ. ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОМЕОПАТИЯТА В ХУМАННАТА, ВЕТЕРИНАРНА И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

15-18 ноември 2018, София

Програма


Лектори


Абстракти