Програма

ХОМЕОПАТИЯ В 21 ВЕК

ИНТЕГРИРАНЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА В ХУМАННАТА, ВЕТЕРИНАРНА И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

Иновативен, гъвкав формат, който ще ви вдъхнови, независимо дали сте опитен или начинаещ хомеопат.


17.11.2018 г., събота

 • 12:30 – 14:00 Регистрация
 • 14.00 – 14:20 Откриване на Симпозиума – приветствие от д-р Елен Рену и д-р Едуард де Бьокелар, поздравителни адреси от официални лица
 • 14:20 – 14:30 Поздравление от д-р Гиита Кришнан Гопалакришна Пилай, Отдел по традиционна, комплементарна и интегративна медицина, СЗО
 • 14.30 – 14:55 Поздравителен миниконцерт – сопрано Гиргина Гиргинова, цигулка Десислава Чолакова, пиано Ивелина Иванчева
 • 14:55 – 15:20 Стратегии за сътрудничество и интеграция на хомеопатията в медицинската практика в България –  Дора Пачова, България
 • 15:20 – 15:45 Интегриране на хомеопатията в лечебната дейност на Университетска детска болница, Мюнхен – Зигрид Крусе, Германия
 • 15:45 – 16:10 Влияние на съпътстващата класическа хомеопатична терапия върху общия здравен статус (Global health status) и субективното благосъстояние (Subjective wellbeing) на пациентите с рак – рандомизирано, контролирано проучване. – проф. д-р Михаел Фрас, Австрия
 • 16:10 – 16:35 Програми за клинично обучение по ветеринарна хомеопатия в университетското образование в Колумбия– Марсела Мунос, Колумбия
 • 16:35 – 17:00 Кафе пауза
 • 17:00 – 17:25 Базата данни CliFiCol и нейното значение за развитието на хомеопатията – Фредерик Шройенс, Белгия
 • 17:25 – 17:50 Нарушено заздравяване на рани при кон – клиничен случай на резистентна бактериална инфекция, излекувана с хомеопатично лекарство – Петра Вайермайер, Австрия
 • 17:50 – 18:30 Клинични случаи, илюстриращи интегрирането на хомеопатията в Швейцарското здравеопазване – Франциска Блойер и Барбара Биксел, Швейцария; Хомеопатични консултации в Университетската болница в Берн, Швейцария – Катарина Гертнер, Швейцария
 • 18:30 – 18:55 Интегриране на ветеринарната хомеопатия в ежедневната клинична практика в Турция – Бану Кантарсиоглу, Турция
 • 18.55 – 19.10  Представяне на 74-ти Конгрес на ММХЛ, Соренто, Италия
 • 19.10 – 19. 30 Дискусия
 • 20:00 – 24:00 Официална вечеря, Ресторант „Лаура Кетъринг“, НДК

18.11.2018, Неделя

 • 9:30 – 09:55 Лечение на деца, страдащи от рак – възможностите на хомеопатията – Ерфрид Пихлер, Австрия
 • 09:55 – 10:20 Ефекти на хомеопатичното лечение върху възпалителните медиатори след коремна хирургия при коне – Патрисия Кайадо, Испания
 • 10:20 – 10:45 Стратегии при епилепсия: избор на хомеопатично, алопатично лечение или комбинация на двете – Щефан Колрауш, Германия/Испания
 • 10:45 – 11:10 Преглед на хомеопатията в Индия. Индийският модел на здравеопазване с хомеопатия. Хомеопатична дерматология, основана на доказателства – Раджкумар Манчанда, Индия
 • 11.10 – 11.40 Кафе пауза
 • 11:40 – 12:05 Хомеопатия и интегративна медицина при пациенти с диабет тип 2: предварителни резултати от клинично проучване в Центъра по интегративна медицина – Росария Ферери, Италия
 • 12:05-12:30 Приложение на ветеринарната хомеопатия в ежедневната клинична практика в Словения – Мириям Блатник, Словения
 • 12:30 – 12:55 Ползотворно сътрудничество между хомеопатия и кардиология. Сърдечно-съдови проблеми в ежедневната хомеопатична практика – хипертония, предсърдно мъждене, сърдечна недостатъчност, ангина пекторис; кратки примери в остра и хронична патология – Сузане Дийц, Австрия
 • 12:55 – 13:20 Хомеопатия в Кралската лондонска болница по интегративна медицина: минало, настояще и бъдеще. Адаптация в трудни, предизвикателни времена – Сара Иймс, Великобритания
 • 13.20 – 13.45 Заключителна церемония

 

Дата Място Събитие
Четвъртък

15 Ноември

Хотел Хилтън, София 9:00 – 18:00 Работна среща „Доказвания“ Работна среща „Научни изследвания“  
Посещение на Националната Библиотека
 
Петък
16 Ноември
Хотел Хилтън, София 9:00-12:30 ЕКХ съвещания   МАВХ среща
Боянска църква, НИ музей 9:00 – 13:00 Посещение на Боянската църква и Националния исторически музей    
Хотел Хилтън, София 14:00 – 19:00 Срещи на подкомитетите на ЕКХ   Ветеринарен семинар
НДК 20:00 – 24:00 Вечеря в български традиционен ресторант Чевермето    
 
Събота

17 Ноември

Хотел Хилтън, София 9:00 – 12:30 ЕКХ Асамблея   Ветеринарен семинар
Хотел Хилтън, София 12:30 – 13:30 Обедна почивка  
НДК, Зала 6 13:30 – 19:00 ЕКХ и МАВХ Хомеопатичен Симпозиум. Хомеопатията в 21 век. Интеграция на хомеопатията в хуманната, дентална и ветеринарна медицинска практика.
НДК 20:00 – 24:00 Официална вечеря
 
Неделя

18 Ноември

НДК, Зала 6 9:30-13:30 ЕКХ и МАВХ Хомеопатичен Симпозиум. Хомеопатията в 21 век. Интеграция на хомеопатията в хуманната, дентална и ветеринарна медицинска практика.

15 Ноември 2018 – Уоркшопи, Хотел Хилтън

Работна среща „Научни изследвания“

Клинични изследвания в хуманната и ветеринарна хомеопатия – Как да започнем? Какво да се прави и какво не!

Специално създаден за онези, които започват изследвания в областта на хомеопатията!

* Работната среща ще се проведе на английски език, без превод на български език.

ANNOUNCEMENT RESEARCH WORKSHOP

 

Работна среща „Доказвания“

 1. Доказвания C4 тритурация във фокуса на специалистите: добавена стойност за обучението по хомеопатия и характерни особености
 2. Разграничаване между на симптоми от доказване и странични ефекти на лекарството.
 3. Доказванията като инструмент в основното обучение по хомеопатия.

* Работната среща ще се проведе на английски език, без превод на български език.

ANNOUNCEMENT PROVINGS WORKSHOP

 

16 Ноември 2018, Хотел Хилтън

Ветеринарен семинар – Как да лекуваме успешно животни с хомеопатия!

Петък следобед: 14:00-19:00

 1. Хомеопатично снемане на случаи при животни – Беатрис Милдер
 2. Структура и използване на Реперториума – Щефан Колрауш
 3. Клинични случаи на поведенчески нарушения – Сара Фокс Чапман
 4. Лесно намиране на подходящите рубрики, описващи поведение – Берхард Хорнинг
 5. Превенция и лечение на странични ефекти от ваксинации, лекарства, химиотерапия и радиотерапия – Дон Хамилтън
 6. Антимикробна резистентност и хомеопатия – Лисбет Елингер
 7. Водене на случаи при хомеопатично лечение на млечни крави с мастит – Мария Фернандез Порталес
 8. Хомеопатична превенция на вътрешни и външни паразити (Dirofilaria, Leishmania, Ticks, Fleas, Worms) – Щефан Колрауш
 9. Въпроси

 

17 Ноември 2018, Хотел Хилтън

Ветеринарен семинар – Как да лекуваме успешно животни с хомеопатия!

Събота сутрин: 9:00-12:30

 1. Rhus toxicodendron – Питър Грегори
 2. Тежка пневмония при мъжки пор – историята на Ulisse – Чинция Чарматори
 3. Откриване на подходящото лекарство при остри случаи – Каролина Гонзалес
 4. Възпалителни чревни заболявания и лимфоцитен гастроентерит: стратегии за лечение – Дейвид Бетио

Симпозиумът и семинарите са за лекари по хуманна, дентална и ветеринарна медицина от всички специалности. Препоръчваме Ви да участвате както в хуманните, така и във ветеринарните сесии, тъй като опитът ни показва, че можем да се учим от интердисциплинарния подход и сътрудничество.

 

Организатори: