Д-р Петра Вийермайер

Д-р Петра ВийермайерPetra Weiermayer работи като практикуващ лекар за коне във Виена, Австрия. От 2013 г. тя е член на борда на OEGVH (Австрийска асоциация за ветеринарна хомеопатия). От 2015 г. тя е Главен секретар на Международната асоциация за ветеринарна хомеопатия (IAVH).