Абстракти, 2016 година

Суицидната депресия като автоимунно заболяване. Особености на хомеопатичния подход, техники за постигане на бързи резултати.

Д-р Вангелис Зафириу, Гърция
Психиатър, хомеопат, преподавател по хомеопатия, президент на Гръцката асоциация за хомеопатично медицинско сътрудничество, член на съвета на Център за превенция на наркоманиите, Атина


Хомеопатично лечение на случаи от денталната практика

Д-р Божанка Ж. Атанасова
Лекар по дентална медицина, класически хомеопат, биорезонансна диагностика и терапия, шуслеров терапевт, цветотерапевт гр. Добрич


Хранителна непоносимост, алергии и автоимунни заболявания

Д-р Весела Поповав
Лекар хомеопат, дипломиран HDT терапевт, нутрициолог, ЕFТ, MR, MBR. Специалист клинична лаборатория. Център за интегративна хомеопатия „ХомеоАрт”


Оточен синдром в детска възраст

Д-р Галина Пенкова

Специалист по „ПЕДИАТРИЯ“ от 1985 г. С 20 годишен стаж по педиатрия в Детско инфекциозно отделение в гр. Сливен.


Използване на хомеопатичен кортизон при случаи на автоимунни, алергични и други заболявания

Д-р Георги Хаджиев
Лекар-хомеопат, ЗЦ „Холистика”, Велико Търново, член на УС на АЛХБ


Хомеопатични лекарства в потенци D1000 – позология и клинично приложение при остри и хронични заболявания

Д-р Дора Пачова
Магистър по хомеопатична терапия, преподавател по хомеопатия, директор на Център за здраве и образование “Едикта”, председател на АЛХБ


Съвремено лечение на ревматичните болести – класически и биологични средства

Проф. д-р Зл. Коларов, д.м.н.
Клиника по ревматология – МУ-София


Хомеопатичен подход при пациенти с ревматоиден артрит – случаи от практиката

Д-р Искра Капинчева
Лекар-хомеопат, член на УС на АЛХБ


Холистичен подход при автоимунни заболявания. Микози и автоимунен отговор

Д-р Ирена Маждракова
Управител на Консултативен център за хармонично здраве „Хела“, лекар, класически хомеопат, магистър-психотерапевт на лица с увреждания, EFT-терапевт, шуслеров терапевт, цветотерапевт


Пародонтит – болест на зъбодържащия апарат. Как да се справим? Съвременна стоматология и хомеопатия ръка за ръка

Д-р Нина Еленкова-Пападопулу
Лекар по Детска дентална медицина и класическа хомеопатия


Хомеопатична психотерапия. Използване на възможностите й при автоимунни заболявания

Доц. д-р Станка Михалкова
Институт по хомеопатия и интегрално развитие


Хомеопатия във ветеринарната практика

Д-р Татяна Николова
Ветеринарен лекар. Работи в малка ветеринарна практика с домашни любимци във Варна. Завършва Ветеринарния факултет в Стара Загора през 1984. Има спецалност Клинична лаборатория и работи 6 години като завеждащ Биохимична и Клинична лаборатория в Държавна ветеринарна лечебница – Варна.От 1992 г. работи само с домашни любимци. Завършва хомеопатичен курс на БМХО през 2011г. Освен хомеопатични средства в ежедневната си практика използва и Шуслерови соли и Бахови есенции.