Световна седмица на хомеопатията

Асоциацията на лекарите хомеопати в България всяка година участва в Световната седмица на хомеопатията като организира образователни лекции на различни теми. Над 45 държави от цял свят се включват в инициативата „World homeopathy awareness week“, като информират обществеността за възможностите на хомеопатията в конкретна област на медицината.

10 април – Международен ден на хомеопатията

Хомеопатите от цял свят отбелязват 10 април, деня в който е роден д-р Самуел Ханеман, с различни инициативи и активна медийна кампания. С всяка изминала година интересът към хомеопатията е все по-голям страна на обществото и медицинските специалисти. Международният ден на хомеопатията е празник за всички, които са избрали този лечебен метод – практици, пациенти и приятели на хомеопатията.