Конференции по хомеопатия

АЛХБ организира ежегодни конференции и семинари по актуални проблеми в здравеопазването. Те са място за среща на практикуващите от цялата страна, за обмяна на опит и представяне на научни публикации, посветени на хомеопатията. Участието и присъствието на конференциите носи кредитни точки по програмата за продължително медицинско обучение към Българския лекарски съюз.

През 2018 г. АЛХБ, заедно с Европейският комитет по хомеопатия и Международната асоциация по ветеринарна хомеопатия организира в София Международен симпозиум – Интегриране на хомеопатията в хуманната, ветеринарната и дентална медицина. Той беше посетен от над 400 гости от 27 страни от Европа, Азия, САЩ и Южна Америка. Почетни гости бяха д-р Манчанда, от Министерство за хомеопатия, аюрведа, натуропатия и йога на Индия, и д-р Гиита Пилай, представител на Отдела за комплементарна и алтернативна медицина към СЗО.