Общи условия на сайта

Общи условия за ползване на интернет сайта www.alhb.eu

Раздел I. Предмет на Общите условия.

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията от една страна между „Асоциация на лекарите хомеопати в България“, БУЛСТАТ: 127036833, седалище и адрес на управление: гр. София 1202, р-н Възраждане ул. Иларион Макариополски 2, тел.: 02/846 50 91, e-mail: homeopathy@abv.bg; info@homeopathybulgaria.org (накр. „АЛХБ“), в качеството на организатор на събития и потребителите, желаещи да се регистрират онлайн за участие в събития, организирани от АЛХБ посредством сайта https://alhb.eu/ (накр. „сайта“).

Раздел II. Описание на предлаганата услуга.

Чл. 2. (1) АЛБХ предлага на потребителите възможност за регистрация за участие в организирани от тях събития.

(2) АЛБХ определя мястото и времето на провеждане на събитията, цената на билетите за регистрация и всички други характеристики и условия на събитията, в това число и промени в програмата и промени, свързани с дата и час на определено събитие. АЛБХ не дължи никакви обезщетения в случай на промени в темите и/или лекторите.

(3) За всички промени АЛБХ се задължава да своевременно да уведомява потребителите.

Чл. 3. Потребителите ще имат възможност да се възползват от услугите по чл. 2, ал. 1 до изчерпване на местата за дадено събитие.

Раздел III. Регистрация.

Чл. 4. (1) Чрез попълването на регистрационната форма на сайта, потребителят прави заявка за сключване на договор за покупка на билет за участие в избрано от него събитие по електронен път.

(2) След успешното подаване на заявката, потребителят получава имейл от АЛБХ, с който се потвърждава получаването на изявлението за сключване на договора за покупка на билет по електронен път.

(3) Поръчаните билети могат да бъдат заплатени от потребителя по следните начини:

  1. Плащане по банков път – при завършване на покупката, потребителят получава имейл от АЛБХ с подробна информация за банковите реквизити на банковата сметка на АЛБХ. Дължимата сума трябва да бъде преведена по предоставената банкова сметка в срок от 5 (пет) работни дни, като в основанието за плащане задължително се посочва номера на поръчката;
  2. Плащане чрез банкова карта – VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro или друга.

(4) Всички посочени на сайта цени на билети са крайни, обявени са в лева, с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси. Цените не включват хотелско настаняване.

(5) Прехвърляне правото на участие в дадено събитие от един участник на друг, може да бъде извършено по всяко време в срок не по-кратък от два дни преди събитието, след изпращане на уведомление по електронната поща до АЛБХ и след изричното одобрение от страна на АЛБХ.

Раздел IV. Отказ от регистрация.

Чл. 5. (1) Всеки потребител има право да се откаже от направена регистрация при следните условия:

  1. При отказ от регистрация в срок до 30 дни преди събитието на потребителя се възстановява цялата заплатена сума за участие.
  2. При отказ от регистрация в срок до 15 дни преди събитието на потребителя се възстановява 50 % (петдесет процента) от заплатената сума за участие.
  3. При отказ от регистрация в срок по-кратък от 15 дни преди събитието потребителят няма право на възстановяване на заплатената сума за участие.

(2) Отказът се заявява през сайта на e-mail:  info@alhb.eu.

Чл. 6. В случай на отмяна на дадено събитие, АЛБХ възстановява на потребителите пълния размер на заплатените за билети суми. Банковите такси и комисионни са за сметка на потребителя.

Чл. 7. Всички суми се възстановяват по банковата сметка на потребителя, от която са преведени или при плащане с банкова карта – само по картата, с която е платено. Банковите такси и комисионни са за сметка на потребителя.

Раздел V. Защита на личните данни.

Чл.8. (1) В процеса на отношения със своите потребители, АЛБХ събира и обработва лични данни, предоставени доброволно от потребителите в процеса на регистрация (попълване на регистрационна форма), като: име; e-mail; телефон; адрес; месторабота.

(2) АЛБХ не събира и не обработва чувствителни лични данни за потребителите на сайта.

(3) АЛБХ обработва лични данни за целите на регистрацията и сключване на договор за покупка на билет по електронен път с потребителите, както и за целите на директния маркетинг. Потребителят има възможност по всяко време да се откаже да получава маркетингова комуникация от АЛБХ, като изпрати отказ на e-mail: info@alhb.eu.

(4) С приемането на настоящите общи условия, потребителите представят съгласието си, данните им да бъдат обработвани за изброените по-горе цели.

(5) АЛБХ предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(6) АЛБХ съхранява личните данни за срок от 5 (пет) години.

Чл. 9. С регистрацията си на сайта, потребителят се съгласява, че с цел подобряване качеството на сайта, АЛХБ има право да наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, непозволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.

(2) АЛХБ информира потребителя, че бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитки се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някоя позиция в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава www.alhb.eu. Те не могат да послужат за идентификация – те само разпознават, че в миналото e посетен www.alhb.eu и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството. В рамките на услугата, която предоставяме на нашите партньори рекламодатели, те също използват бисквитки. Бисквитки се използват и от системата за анализ на трафика Google Analytics, както и от плъгините за социалните мрежи, инсталирани в сайта.

Раздел VI. Заключителни условия.

Чл. 10. Всички спорове между АЛБХ и потребителите във връзка с ползването на сайта се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Чл. 11. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай, че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Чл. 12. АЛБХ си запазва правото да внася промени в настоящите общи условия по всяко време, за което уведомява потребителите чрез публикуване на промените в сайта.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 22.05.2018 г.