За нас

Асоциацията на лекарите хомеопати в България

Асоциацията на лекарите хомеoпати в България е създадена през 1995г. Членове на асоциацията са хуманни лекари, лекари по дентална медицина и ветеринарни лекари, чиято професионална квалификация отговаря на стандартите за обучение.

Цели на асоциацията

 • Подпомагане на професионалното развитие и квалификацията на лекарите хомеопати
 • Изготвяне на стандарти за преподаване и добра клинична практика
 • Популяризиране на метода като ефикасно средство за възстановяване и подобряване на здраветo
 • Осъществяване на контакти със здравните институции и с организации на лекари и пациенти
 • Запознаване на медицинската общност с хомеопатията като профилактичен и лечебен метод в лекарската практика
 • Участие в международни клинични и научно-изследователски проекти
 • Публикуване на Регистър на АЛХБ

История на хомеопатията

Исторически данни за развитието на хомеопатията в България има от втората половина на 19 век. В Музея по история на медицината град Варна се съхранява хомеопатичен набор на немската фирма “Dr. Willmar Schwabe” (1839 – 1917 г.). Той e принадлежал на учителя от град Трявна г-н Чушков, който е практикувал хомеопатия през втората половина на ХIX–ти век… прочетете пълния текст

Управителен съвет

 • д-р Дора Пачова, председател
 • д-р Гена Стойкова
 • д-р Гергана Александрова
 • д-р Димитрина Атанасова
 • д-р Калина Деветакова
 • д-р Маринела Корнел
 • маг. фарм. Мирослава Делчева-Пепелджийска