Холистичен подход при автоимунни заболявания. Микози и автоимунен отговор

Д-р Ирена Маждракова

Управител на Консултативен център за хармонично здраве „Хела“, лекар, класически хомеопат, магистър-психотерапевт на лица с увреждания, EFT-терапевт, шуслеров терапевт, цветотерапевт


Етиологията на автоимунните заболявания все още остава до голяма степен неизвестна. Но чрез редица проучвания се установи, че при генетично предразположени хора и при включване на молерулярна мимикрия между микробни и човешки антигени, защитният имунен отговор може да се превърне в автоимунен.

В редица научни публикации се обяснява за задействащата роля на Borellia, Yersinia, Clostridium botulinum, Rickettsia prowazekii и Helicobacter pylori, но проучванията върху потенциално патогенното значение на Candida albicans по отношение на автоимунните заболявания не са много ясни и категорични. От друга страна се знае, че Candida albicans и останалите патогенни гъбички играят съществена роля в намаляването на мукозния имунен отговор, което е основен механизъм в патогенезата на хроничното възпаление на червата. Тази проинфламаторна имунна среда компрометира чревната пропускливост, която води до транслокация на чревните паразити в lamina propria и така се затваря един порочен кръг.

В настоящия доклад се разглеждат рецида клинични случаи, показващи косвено връзката между автоимунните заболявания, компрометираната чревна пропускливост и микозните инфекции. Комплексността на проблема налага комплексен клиничен подход, включващ борба с проинфламаторната имунна среда, оздравяване на пропускливите тъкани (включване на хомеопатични чревни нозоди, специфичен диетичен режим, хомеопатична детоксикационна терапия), както и модулиране на имунната система чрез хомеопатични лекарствени продукти, цветни есенции, ароматерапевтични продукти, билколечение.

В резултат на този комплексен подход се наблюдава регулация на имунния отговор, намаляване на мимикрията, разреждане на автоимунните кризи и достигане на едно много по-добро ниво на здраве при тези труднолечими пациенти.