Хомеопатична психотерапия. Използване на възможностите й при автоимунни заболявания

Доц. д-р Станка Михалкова
Институт по хомеопатия и интегрално развитие


Едно автоимунно заболяване променя коренно живота не само на пострадалия човек, но и на неговото обкръжение. Той е поставен в ситуация да приеме случилото се и да се бори за подобряване на своето състояние. Неговите близки също трябва да преосмислят своето отношение към него и да проявят разбиране и готовност за съдействие. Страданието от болестта води до осъзнаване и преоценка на начина на живот и цялостната ценностна система.

Възможностите за психотерапевтична помощ при лица с автоимунни заболявания, обърнали се за помощ към хомеопатията, ще бъдат разгледани в следните три плана – причинно-следствен, емоционален и поведенчески.

  • В причинно-следствен план – за преработка и приемане на неблагоприятните събития в живота, предшестващи или съпътстващи автоимунното заболяване.
  • В емоционален план – за промяна на отношението към себе си и справяне със стреса свързан със заболяването. Подобряване на емоционалните взаимодействия с близките хора.
  • В поведенчески план – за изработване на нови модели на поведение, различни от формираните от болестта.

Ще бъдат предложени подходи и техники за психотерапевтична помощ съобразени с хомеопатичния конституционален тип.

Ще бъдат приведени случаи от психотерапевтичната практика.