Хомеопатични лекарства в потенци  D1000  – позология и клинично приложение при остри и  хронични заболявания

Д-р Дора Пачова

Магистър по хомеопатична терапия, преподавател по хомеопатия, директор на Център за здраве и образование “Едикта”,  председател на АЛХБ


Науката за хомеопатичната доза се нарича позология. Тя дава отговори на въпросите  в каква потенция, на какви интервали и колко пъти да бъде администрирано лекарството. За тази цел се взимат под внимание редица фактори – възприемчивост, чувствителност, характеристики на патологичните процеси и много други. Хомеопатичната наука се развива бързо в наши дни. С натрупването на нови данни за естеството на хомеопатичните лекарства се променя и разбирането ни за тяхното действие и позология.

Потенции D 1000 са сравнително нови за българските хомеопати. В научните хомеопатични издания има сравнително малко описани случаи, при които е използвана тази потенция. Авторът представя обобщени данни от 56 конкретни клинични случаи със съответната им позология, при които са предписани лекарства в потенция D1000. Случаите са разпределени в 2 категории – остри случаи,  изискващи бързо повлияване, и хронични заболявания, при които е назначена конституционална терапия.

Случаите са анализирани от гледна точка на позологията. Представени са примерни варианти на приложение на потенции D1000  в клиничната практика. Целта на настоящата презентация  е  споделяне на опит и иницииране на дискусия за приликите и разликите в администрирането на потенции 1000 D и 200 CH и 1M в клиничната практика.

Натрупването на наш личен, български опит с потенции D1000 е ценен принос и към общото  хомеопатично познание. Както казва д-р Самуел Ханеман в 278 параграф в „Органон на лечебното изкуство” : „….  определянето на конкретата доза на лекарството не е поле за теоретични спекулации. Не можем да очакваме да достигнем до решението на този проблем нито чрез изтънчена логика, нито чрез преднамерено извъртане. Само  чистият експеримент, внимателното наблюдение (на чувствителността на всеки пациент – добавка в VI-то издание) и точната опитност могат да определят това…”