Хомеопатия във ветеринарната практика

Д-р Татяна Николова

Ветеринарен лекар. Работи в малка ветеринарна практика с домашни любимци във Варна. Завършва Ветеринарния факултет в Стара Загора през 1984. Има спецалност Клинична лаборатория и работи 6 години като завеждащ Биохимична и Клинична лаборатория в Държавна ветеринарна лечебница – Варна.От 1992 г. работи само с домашни любимци. Завършва хомеопатичен курс на БМХО през 2011г. Освен хомеопатични средства в ежедневната си практика използва и Шуслерови соли и Бахови есенции.


Хомеопатичният метод на лечение използвам в ежедневната си ветеринарна практика успоредно с другите (конвенционални) методи на лечение. Освен хомеопатични лекарства изписвам много често за моите пациенти Шуслерови соли и Бахови капки.

Хомеопатични лекарства могат да се прилагат при почти всички състояния и заболявания на домашните любимци, при условие, че техните стопани са съгласни и вярват в метода.

За профилактика на рахитични състояния при подрастващи и остеомалации при възрастни най-често изписвани – Calc.ph, Calc.fl., Calc.carb. Шусл. соли № 1, 2, 7, 11.

За предпазване от постваксинални инциденти Thuya, Silicea, Шусл. сол № 4, 11, 7.

Алергии – от инсекти, хранителни, химични – Apis. mel. Histaminum, Poum.histamin, Шусл. сол № 2, 8, 10.