Хранителна непоносимост, алергии и автоимунни заболявания

Д-р Весела Попова

Лекар хомеопат, дипломиран HDT терапевт, нутрициолог, ЕFТ, MR, MBR. Специалист клинична лаборатория.

Център за интегративна хомеопатия „ХомеоАрт”


Автоимунните заболявания заемат второ място сред хроничните болести като цяло.

Кое е общото между различните хронични заболявания? – Възпалението и храната. Като една от причините за възникването и поддържането на хронично възпаление могат да бъдат и храните, които консумираме!

Науката все повече разбира връзката между вероятността за развитие на някаква хранителна непоносимост и зависимостта от индивидуалното, генетично заложено възприемане на храните в съчетания с други външни и вътрешни фактори. От друга страна все повече се говори за възможостта за повлияване на различните заболявания с помощта на хранителен режим, но според индивидуалния хранителен статус.
Презентацията представя съвременните аспекти за етиологията и патогенеза на хранителните непоносимости и най-честите рискови фактори за възникването им.

Представени са данни за имунологичната база и клиничната картина на тези нарушения, както и разликата между тях. Каква е симптоматиката на хранителната непоносимост и как можем да докажем този проблем със съвременни диагностични методи.

Разглежда се връзката на храненето с хроничното възпаление и съответно, как това може да бъде прилагано в лечебния план на автоимунните заболявания. Представят се случаи на пациенти, при които е прилагано хомеопатично лечение, заедно с хранителен режим след направен диагностичен тест за хранителна непоносимост в хода на лечението.