Оточен синдром в детска възраст

Д-р Галина Пенкова

Специалист по „ПЕДИАТРИЯ“ от 1985 г. С 20 годишен стаж по педиатрия в Детско инфекциозно отделение в гр. Сливен.


Отокът е израз на наднормено количество екстрацелуларна течност в организма. Количеството й зависи от разликата между хидростатичното и онкотичното налягане, тъй като осмотичното налягане при нормални условия е еднакво в двете пространства. Осмотичното налягане обаче може да се повиши при увеличен внос или задръжка на Na.

В кърмаческа и ранна детска възраст, водно-електролитната обмяна има редица съществени разлики от обмяната при големите деца. Една от най-съществените е, че водната обмяна при кърмачето е 3-4 пъти по-бърза от тази на възрастните. Това обуславя лесната загуба на вода и бързото развитие на дехидратация.

Различни нокси могат да се намесят брутално в равновесието на организма на детето и да причинят различни заболявания, в клиничната картина на които присъства отока.

Механизми за възникване на отоците:

  1. Отоци поради повишено хидростатично налягане
  2. Отоци поради понижено онкотично налягане
  3. Отоци поради повишено осмотично налягане
  4. Отоци при повишен капилярен пермеабилитет

Един сериозен диагностичен и лечебен проблем е нефротичния синдром, който се изразява в протеинурия. Води до хипоалбуминемия в резултат на гломерулопатия.

Място в лечението на такива състояния намира и науката за хомеопатия. Тя разглежда човека като едно цяло и се фокусира върху пациента като личност.

Хомеопатичното лекарство се избира след пълен индивидуален разпит и анализ на случая, което включва мед. история на пациента, физическа и умствена конституция, миазъм, предиспозиция. Хомеопатични лекарства, показани при нефротичен синдром  са: Arsenicum album, Phosphorus, Apis mellifica, Aconitum и др.

Постижима цел при тяхното прилагане е:

  • Редукция на обострянията
  • Редукция на продължителността на следващия епизод
  • Редукция на кортикостероидната зависимост – пациента може да приема по-малка доза стероиди, евентуално да намали дозата и на края да се справи и без кортикостероиди.