Пародонтит – болест на зъбодържащия апарат. Как да се справим? Съвременна стоматология и хомеопатия ръка за ръка

Д-р Нина Еленкова-Пападопулу
Лекар по Детска дентална медицина и класическа хомеопатия


Пародонталните заболявания представляват група лезии,които засягат тъканите,заобикалящи и поддържащи зъбите в техните алвеоли.Гингивитът е инициалната лезия при хроничното възпаление на пародонта.Не всеки гингивит прераства в пародонтит,но всеки пародонтит  непременно е бил предшестван от пародонтит.СЗО тревожно съобщава,че заболяванията на пародонта обхващат повече от половината от децата и почти цялото възрастно население на планетата. Ако това се вземе предвид и вземем превантивни мерки от ранна детска възраст,то рискът от пародонтално заболяване би се намалил многократно.А това би имало огромен социално-здравен,психологически и икономически ефект.

Кои са причините за отключването на пародонтално заболяване? На първо място това е бактериалната плака,т.е . инфекция от орален произход,вследствие на лоша устна хигиена.Влияние оказват и всички системни заболявания,състояния и генетични отклонения. Диабет,бременност и полови хормони, HIV-инфекциите,лекарствена терапия –хидантоинова терапия при епилепсия, имуносупресорна терапия ,калциевите антагонисти (трите прототипа верапамил,нифедипин и дилтиазем,използвани за лечение  и профилактика  на сърдечно –съдови заболявания) – индуцират гингивална хиперплазия и възпаление.

Хомеопатията има несравнимо големи възможности,наред със стоматологичните грижи,да профилактира и лекува заболяванията на зъбодържащия апарат,наречен пародонт.Като лекуваме човека в неговата цялост с хомеопатия,ние стимулираме жизнената  му сила и енергия,а оттук  подобряваме неговото психо-емоционално,умствено и физическо състояние .

Хомеопатичното лечение прилагаме при всички стадии на пародонтит– остри и хронични,както и като профилактика. Оздравителният процес е много по-кратък ,а рискът от усложнения намалява многократно.