Детското здраве – огледало на фамилната екосистема

Лекцията е част от Юбилейна конференция „Хомеопатия, екология, имунитет“ за 25 години Асоциация на лекарите хомеопати в България (АЛХБ)

Хомеопатията е важна част от интегративния подход към здравето.

Всяко правилно подбрано хомеопатично лекарство оказва въздействие върху индивида, а това ще доведе до промяна в семейната динамика и взаимоотношенията между отделните му членове.

В своята презентация д-р Мария Грозева обсъжда няколко важни въпроса:

  • Как можем да помогнем на цялото семейство?
  • Каква е ролята на пренаталния период?
  • Какво означава здраво семейство?
  • Каква информация ни е необходима, за да направим успешно предписание?
  • Как да подходим при работата с различните членове на семейството?

Д-р Грозева представя 3 случая от практиката си, които илюстрират фамината динамика и важността ѝ за подбора на хомеопатичното лекарство.

Фамилната динамика е важен фактор при лечението на децата с хомеопатия – предоставя възможност за израстване на цялото семейство. Тя разяснява защо е важно да познаваме взаимоотношенията в семейството, когато лекуваме детето. Определянето на фамилната динамика е от значение, когато търсим симилимума.

Вместо финал: „Нашето по-добро бъдеще е в осъзнаването и осъществяването на интегративния подход. Бъдещето е в обединяването на най-доброто от двата свята – света на конвенционалното и света на холистичното.“

За лектора

Д-р Мария Грозева – педиатър, хомеопат, Шуслеров терапевт, преподавател по хомеопатия към ЦЗО „Едикта“, член на АЛХБ, БПА, ЕОИМБ, БЛС