Доц. Д-р Снежина Михайлова, дм

Доц. Д-р Снежина Михайлова

Завършва медицина през 1999 г. в МУ София.

Има призната специалност по «Клинична имунология» и образователно научна степен «доктор». Специализира в областта на имунологията и молекулярната биология в Northern Ireland Tissue Typing Laboratory, City Hospital, Belfast, The University of Nottingham, UK и Vall d’Hebron University Hospital Barcelona. Разработва и въвежда алгоритъм за молекулярна диагностика на митохондриалните заболявания и изследване на цитокинови гени и молекули в клиничната практика. Специалист в имунодиагностиката и терапия на имунни дефицити, хронични възпалителни заболявания и инфекции, автоимунни и автовъзпалителни  заболявания, репродуктивни нарушения.

Участва в обучението на лекари, сестри, лаборанти и специалисти с немедицинско образование в областта на Клиничната имунология към катедра Клинична имунология, МУ-София.

Има над 70 публикации, научни съобщения и доклади, участия в национални и международни научни проекти.

Понастоящем работи в клиника по Клинична имунология с банка за стволови клетки към УМБАЛ Александровска.

Член е на Българската асоциацията по клинична имунология, Европейската асоциация по имунни дефицити и др.

Член на Експертния съвет по клинична имунология, републикански консултант по клинична имунология.