Абстракти, 2015 година

Новости от Научната конференция по хомеопатия в Рим 2015 година, организирана от Института за изучаване на хомеопатията, Лондон

Д-р Нонна Петрова

От 5 до 7 юни 2015 година в Рим се проведе втората международна научна конференция „Съвременни научни изследвания в хомеопатията”, организирана от Homeopathy Research Institute, Лондон. Научните постижения бяха представени пред 250 делегати от 39 страни.


Новости в лечението на риносинуитите. Практическо приложение на Luffa operculata.

Доц. д-р Диляна Вичева

Ринитите често хронифицират още от ранна детска възраст. Доброто познаване на патофизиологичния механизъм на възникване е от съществено значение.


Кибернетичните методи в медицината и във ветеринарната медицина и приложението им в хомеопатията

Д-р Красимира Кръстева

Кибернетичните методи се прилагат успешно при организацията и управлението на профилактиката и борбата със заразните болести, при диспанзеризацията и други дейности във ветеринарната медицина и в хуманната медицина. Те могат да се прилагат и в дейността на лекарите хомеопати от 3-те вида: ветеринарни, дентални и хуманни. Начинът се посочва в статията.


Приложение на психотерапия при водене на хомеопатичен случай

Доц. Станка Михалкова

Хомеопатичната психотерапия е ново направление в психотерапията, при което се вземат предвид конституционалните особености на човека и промените, свързани с въздействието на хомеопатичната субстанция.


Клиничен случай – миомни възли и анемия

Д-р Татяна Апостолова

Клиничен случай на 32 годишна жена. Оплакванията и започнали от около две години. Съобщава за клинично и физикално установени анемия и два миомни взела. Симптоматиката и е отпадналост, изнервеност, обилен менструален цикъл, запек, сенна хрема, главоболие, хемороиди.


Клинично доказване на Aristolochia clematis – да усетиш духа на лекарството

Д-р Искра Капинчева 

Доказването е осъществено във Варна и е проведено според изискванията на ЕКХ. Групата е от 10 доказващи лекари-хомеопати – 8 жени и 2 мъже, 2 – плацебо. Приети са 2х дневно по 3 гранулки за 3 дни от Aristolochia clematis 30CH.


Шоколад и захар като лекарства; C4 тритурация, клинична картина на Chocolate и Saccharum album

Д-р Дора Пачова, Мария Джонгова

Участието на студенти по хомеопатия в доказване на хомеопатични лекарства е важна част от тяхното практическо обучение и се препоръчва от Европейския комитет по хомеопатия (ЕКХ) като неотменна част от цялостия курс на обучениена лекари и фармацевти. През последните години специфичната процедура C4 тритурация става все по популярна в много хомеопатични училища.


Растителни продукти при повишен холестерол

Д-р Илияна Раева

Повишеният холестерол (повишените липиди) в кръвта са рисков фактор за здравето. Мерките, които се прилагат в медицината за намаляване на повишените стойности на липиди в кръвта са нефармакологични (диета, засилване на физическата активност, др.) и фармакологични (лекарствени продукти). Като част от фармакологичните мерки в презентацията се разглежда прилагането на растения с липидопонижаващ ефект в неконвенционалната и конвенционална медицина.


Атопичен дерматит – случаи от ветеринарната практика

Д-р Райна Каблешкова

Ще бъдат представени няколко случая на холистично лечение на атопичен дерматит на кучета.

Това сложно, многопластово и многофакторно заболяване при домашните любимци е доста голямо предизвикателство, за който и да е лекар. Причините както знаем може да са няколко, а в много случаи е много вероятно и да не се открият, въпреки вьзможността вече да се изледват и животните за реакция към различни алергени.


Хомеопатия и неонатология – ранна хомеопатична интервенция

Д-р Бетина Балтацис

В тази презентация ще представим пациенти, които трудно се лекуват с методи, изискващи индивидуализация на симптомите. Какво да правим, когато пациентът не може да общува с нас по обичайния за хомеопатично интервю начин? Новородените, включително недоносените  реагират много добре на стимулацията от хомеопатичното лекарство. Необходимо е, обаче, да намерим пътя към индивидуалните симптоми, водещи ни към избора на подобното лекарство.


Хомеопатия и интензивна реанимационна медицина – клиничен случай

Д-р Дора Пачова

Д-р Дора Пачова, лекар-хомеопат, магистър по хомеопатична терапия, директор на ЦЗО „Едикта”; Д-р Ажит Кулкарни, лекар-хомеопат, Институт за изследване на хомеопатията, Пуна, Индия; Д-р Христо Миновски, анестезиолог, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив; Д-р Ваня Сидерова, обща медицина и хомеопатия, Брюксел; Д-р Ерик Беет, обща медицина и нутриционистика, Брюксел.


Съвременна стоматология и хомеопатия – практическо приложение при лечение на остри и хронични състояния

Д-р Нина Еленкова-Пападопулу

Твърдо съм убедена, че при лечението на пациента трябва да приложим всички съвременни знания и методи, които са наистина лечебни и които ще помогнат за подобряване на здравето му. Хомеопатията и стоматологията са абсолютно съвместими и аз,като действащ зъболекар, прилагам в моята практика почти ежедневно хомеопатично лечение, което води до неколкократно по-бързо възстановяване на меките и костни тъкани.


Прекъснатият път към себе си и другите – път към болестта

Д-р Мария Грозева

Все по-често се говори за нарушените човешки взаимоотношения, невъзможността за себеизразяване, отрязаните пътища един към друг. Това заедно с темата за насилието са едни от най-наболелите проблеми в нашето съвремие, водещи след себе си редица сериозни здравословни проблеми. Много често началото се корени още в най-ранна детска възраст, когато чувствителността и сетивността на индивида са най-изострени. Не винаги причините са толкова явни и на пръв поглед незначителни неща биха могли да дадат сериозни отражения в бъдеще.


Въздействие с хомеопатия при тежки и трудно лечими хронични патологии

Д-р Георги Хаджиев

В практиката на всеки хомеопат случаите с хронична и трудно лечима патология съставляват съществен процент. Хомеопатичният метод се утвърждава именно с повлияването на тези патологии. Работата с тях крие много въпроси: Кой метод на предписание да се използва? Как да се тълкува последващото развитие на случая? Как да се подходи към вече прилаганата химична или друга конвенционална терапия на пациент? Какви са ограниченията и възможностите на хомеопатията? Колкото повече методи владее хомеопатът, толкова по-голям е шансът за пациента.


Пътят на храната – български законови изисквания към храните от животински произход, предназначени за хора и към храните за животни

Д-р Красимира Кръстева

Към храните, съдържащи животински суровини, предназначени за хора и към храните за животни, в България има многобройни законови изисквания – български и европейски, международни, които са гаранция за качество и здраве.