Интегративният подход в грижата за пациентите – науката и изкуството хомеопатия

Интегративният подход в грижата за пациентите - науката и изкуството хомеопатия

 

Годишна научно-практическа конференция

Програма

22.04. 2023 г (събота)

10.30 – 11.00 ч. Регистрация

11.00 – 11.20 ч. Откриване на конференцията.

Първо ЗАСЕДАНИЕ

11.20 – 13.00 ч. Включване на ресурсите на холистичната медицина в ежедневната практика. Доказани ползи за детското  здраве.

Лектор: Д-р Менахем Обербаум, Израел

Д-р Менахем Обербаум е основател и пенсиониран директор на Център за интегрирана и комплементарна медицина в Йерусалим, Израел и пенсиониран ръководител на модул по „Комплементарна и алтернативна медицина“ към Медицинският факултет на Университета Hebrew, Йерусалим. През 1977 завършва медицинско образование в Университета на Виена, Австрия. Изучавал е хомеопатия в Институт по хомеопатия Ludwig Boltzmann, Виена, Австрия и е специализирал в Германия, Швейцария, Великобритания, Франция и Гърция. От 1982 до 1987 е председател на Израелската организация на хомеопатичните лекари.

Вицепрезидент и основател на GIRI (Международна изследователска група за наука за високите разреждания), по-късно и президент на организацията. От 2004 е сътрудник на Британският факултет по хомеопатия. Носител на наградата на Ханс Рекевег за постижения в хомо-токсикологичните изследвания през 2005. Обербаум е заместник-редактор на „Хомеопатия“, единственото хомеопатично рецензирано списание и член на няколко научни списания. Той е автор и съавтор на над 70 публикации, публикувани в рецензирани списания и книги.

 

13.00 – 13.20 ч. Изменение на клетъчната пролиферация и генната експресия при макрофаги след внасяне на ШС №3, в условия на стимулиран възпалителен отговор.

Лектор: доц. Оскан Тасинов, д.б., Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, МУ Варна

13.20 – 14.30 ч. – обяд

Второ ЗАСЕДАНИЕ

14.30 – 16.00 ч. Практическа онкология в помощ на общопрактикуващия лекар и на пациентите с онкологични заболявания.

Лектор: Проф. д-р Михаел Фрас, Австрия

Д-р Михаел Фрас, професор, специалист по вътрешна медицина и интензивна медицина, класически хомеопат. От 1992 до 2004г. е бил ръководител на Отделение за интензивна помощ в Катедра по вътрешна медицина към Медицински университет, Виена, Австрия. От 2004 до 2009г. е ръководител на Амбулаторно отделение за хомеопатично лечение на малигнени заболявания, Отделение по клинична онкология, Катедра по вътрешни болести, Медицински университет, Виена, Австрия.

Вицепрезидент на „Асоциацията на лекарите класически хомеопати“, президент на „Австрийската асоциация за холистична медицина“, председател на WissHom: „Научно общество по хомеопатия“. Изобретател, разработва и оценява Езофагиална, трахеална комбинирана тръба (CombitubeTM). Тя е включена като клас IIa устройство в насоките на Американската сърдечна асоциация.

 

16.00 – 16.20 ч. – кафе пауза

16.20 – 17.00 ч. Вроден имунитет и цитокини–познати и непознати аспекти. Роля на Инфлуцид в имунния отговор.

Лектор: проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн, Катедра по медицинска биология, МУ Пловдив

17.00 – 17.20 ч. Бактериални биофилми и възможностите на природната наномедицина за справяне с тях.

Лектор: д-р М. Коджабашева

17.20 – 18.00 ч. Психично здраве на здравните специалисти – ролята на лекарите хомеопати.

Лектори:

д-р Дора Пачова, магистър по Хомеопатична терапия, ЦЗО „Едикта”, председател на Асоциацията на лекарите хомеопати в България (АЛХБ)

д-р Светла Стоева, психиатър, хомеопат, преподавател към ЦЗО „Едикта“

18.00 ч. Закриване на конференцията

18.10 – 19.30 ч. Коктейл

19.30 ч. Театрална постановка

Участието в конференцията в събота е само с покани!

23.04.2023 г (неделя)

Специализиран хомеопатичен семинар

(зала „Европа 2+3“, х. Новотел София, бул. Цариградско Шосе 115)

9.00 – 10.15 ч.

Онкологичните пациенти и тяхното психично здраве

Материя медика на важни лекарства при онкологични заболявания.

Интензивно лечение и спешна медицина – най-често срещаните ситуации.

Лектор: Проф. д-р Михаел Фрас, Австрия

Д-р Михаел Фрас, професор, специалист по вътрешна медицина и интензивна медицина, класически хомеопат. От 1992 до 2004г. е бил ръководител на Отделение за интензивна помощ в Катедра по вътрешна медицина към Медицински университет, Виена, Австрия. От 2004 до 2009г. е ръководител на Амбулаторно отделение за хомеопатично лечение на малигнени заболявания, Отделение по клинична онкология, Катедра по вътрешни болести, Медицински университет, Виена, Австрия.

Вицепрезидент на „Асоциацията на лекарите класически хомеопати“, президент на „Австрийската асоциация за холистична медицина“, председател на WissHom: „Научно общество по хомеопатия“. Изобретател, разработва и оценява Езофагиална, трахеална комбинирана тръба (CombitubeTM). Тя е включена като клас IIa устройство в насоките на Американската сърдечна асоциация.

 

10.15 – 10.45 ч. – кафе пауза

10.45 – 12.00 ч.

Пост COVID  – клинична практика и научни изследвания.

Посттравматични и постоперативни грижи – споделяне на собствен опит, съвети за дозировка, редки лекарства.

Лектор: Д-р Менахем Обербаум, Израел

Д-р Менахем Обербаум е основател и пенсиониран директор на Център за интегрирана и комплементарна медицина в Йерусалим, Израел и пенсиониран ръководител на модул по „Комплементарна и алтернативна медицина“ към Медицинският факултет на Университета Hebrew, Йерусалим. През 1977 завършва медицинско образование в Университета на Виена, Австрия. Изучавал е хомеопатия в Институт по хомеопатия Ludwig Boltzmann, Виена, Австрия и е специализирал в Германия, Швейцария, Великобритания, Франция и Гърция. От 1982 до 1987 е председател на Израелската организация на хомеопатичните лекари.

Вицепрезидент и основател на GIRI (Международна изследователска група за наука за високите разреждания), по-късно и президент на организацията. От 2004 е сътрудник на Британският факултет по хомеопатия. Носител на наградата на Ханс Рекевег за постижения в хомо-токсикологичните изследвания през 2005. Обербаум е заместник-редактор на „Хомеопатия“, единственото хомеопатично рецензирано списание и член на няколко научни списания. Той е автор и съавтор на над 70 публикации, публикувани в рецензирани списания и книги.

 

12.00 – 12.30 ч.  – кафе пауза

12.30 – 14.00 ч.  Интерактивна дискусия – двамата лектори ще отговорят на Вашите въпроси

Такса за участие:

  • 120 лв за не членове на АЛХБ
  • 70 лв за редовни членове на АЛХБ

Банкова сметка на АЛХБ:

  • ПИБ АД
  • IBAN BG13FINV915010BGN01F6P
  • BIC FINVBGSF