Мария Джонгова

Мария Джонгова

Магистър клиничен психолог с над 28 години стаж в областта на индивидуалното консултиране и психотерапия.

Завършила е СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Психология” със специализация „Клинична и консултативна психология” с дипломна работа „Семеен климат и преносът му от генеричното семейство в нуклеарното”.

Има осем години стаж като клиничен психолог в университетските психиатрични клиники на Александровска болница и „Св Наум – ІV км” .

От 1995г провежда индивидулни психологични консултации.

От 2001г е съдружник в ЦЗО „Едикта”.

Програмен мениджър за обучителната програма по хомеопатия към лицензираното училище на ЦЗО„Едикта”.  Организатор на  международни хомеопатични семинари и десетки семинари за следдипломна квалификация с български и чуждестранни лектори.

Преподавател по психология в следдипломния квалификационен курс за лекари хомеопати.

В практиката си прилага терапевтичната методиката „sandplay”; методите на краткосрочно ориентираната терапия; Бахова терапия, Нутрициология, Шуслерови соли.

За 28 години практика има натрупан опит в работа по:

  • Европейски проекти – работа по проект „Дафне“ за жени, жертви на насилие; обучение на персонал в институции за психично болни; „Трениране в социални умения на лица с психични разстройства, интелектуални затруднения и техните семейства“.
  • Участник и организатор на Първата международна конференция по аналитична психология в България: “Recreating the world: The transformative power of arts and play in psychotherapy”, 2003г, Евксиноград
  • В проекти като психолог-консултант към неправителствени органиации, Социалното министерство; консултант в екипи за подбор, ре-подбор на персонал и вътрешно фирмени обучения по индивидулани заявки и проекти на корпоративни клиенти.
  • От 2011г е член на Комитет по образованието към Европейския комитет по хомеопатия (ЕКХ).
  • От 2011г до момента – участие в екип с лекари-хомеопати по проектита на ЦЗО „Едикта“ „Семейна динамика и  значението ѝ за хомеопатичното интервю и мениджмънт на случая“. Проектите са представени на международни хомеопатични конгреси и симпозиуми в Индия, Латвия, Италия, Сърбия, Турция, Великобритания.
  • От 2013 до момента – член на екипа на научен проект съвместно с Катедрата по физиология на МФ на СУ “Св. Кл. Охридски” под ръководството на доц. д-р Палмена Ангелова. Темата е „Измерване непосредствения ефект на хомеопатичното лекарство върху автономната нервна система чрез вариабилност на сърдечната честота”. Резултатите от проекта са представени и получават висока оценка на престижните форуми:  Хомеопатични конференции в България и Турция, 11-ти Национален конгрес по физиология, II-ра научна конференция на Homeopathy Research Institute, UK; VII-ми Европейски конгрес по интегративна медицина в Белград,  LMHI congresses 2014 and 2019,  Втора международна конференция AYUSH, Дубай 2024 и др.
  • Член на Дружеството на психолозите в България