Д-р Андреас Глайс

Д-р Андреас ГлайсРоден през 1972 г. във Виена, Австрия, Андреас учи Техническа математика и дирижиране във Виена. Пише докторската си дисертация по компартментни системи в

Института по иконометрия, оперативни изследвания и теория на системите към Техническия университет във Виена.

От 2003 г. Андреас е биостатистик в Института по клинична биометрия, Център за медицинска статистика, информатика и интелигентни системи към Медицинския университет във Виена. Той е съавтор на многобройни статии, основани на сътрудничества с клиницисти и изследователи в и извън Медицинския университет, в различни медицински дисциплини като невропсихология, педиатрия, онкология или хомеопатия. Има методически публикации за статистическите методи в областта на „omics data“ и обяснените вариации. Освен това той публикува образователни документи по теми за анализа на оцеляването (Annals of Oncology, Transplant International) и върху факториалните проучвания в хомеопатията (Journal of Alternative and Complementary Medicine).

Андреас преподава курсове по статистика в Медицинския университет във Виена за студенти по медицинска и медицинска информатика, докторанти и специалисти в областта на развитието на персонала. Освен своите занимания с биостатистика, Андреас пее в хор и в ансамбъл, той е също диригент на хор и учител по чи гонг.