Д-р Барбара Биксел

Д-р Барбара БикселМедицинско образование в университета в Цюрих, Швейцария, завършва като доктор по медицина през 1978 г. Дисертация на тема „Интоксикация с висши растения“, епидемиологично проучване в Швейцарския център за токсикологична информация (Tox Info Suisse).

Клинично обучение в различни болници по обща вътрешна медицина (вътрешна медицина, хирургия, гинекология и акушерство) до степен „Семеен лекар“ (Allgemeine Innere Medizin FMH). Допълнителни удостоверения за квалификация по класическа хомеопатия (1995 год.) и Психосоматична/Психосоциална медицина (2005 год.).

Хомеопатично обучение в Швейцария в SAHP (д-р М. Furlenmeier и д-р C. Dietrich) и д-р J. Künzli. Допълнително хомеопатично обучение Детмолд/Германия (д-р Behnisch и др.). Няколко курса с д-р A. Masi-Elizalde, Аржентина и тригодишен курс с д-р М. Mangialavori. Повече от 25 години активна дейност в изследването на хомеопатични лекарства, един от основателите на IGEH (Interessengemeinschaft geisteswissenschaftlich erweiterte Hausarztmedizin).

Учител по хомеопатия при основното обучение за лекари, Академия SVHA. Член на швейцарския борд SVHA – 2007-2013 г., делегат за Швейцария за LMHI и ECH през този период. Семеен лекар в продължение на 30 години в планинския район Шиерс, Швейцария. От октомври 2016 г. участва в новосъздадена групова практика от 2-ма лекари и един психотерапевт. Консултиращ лекар за CAM в регионалната болница и сътрудничество с онколог от региона.