Д-р Дора Пачова

Д-р Дора ПачоваД-р Дора Пачова е лекар-хомеопат с над 25 години стаж. Тя е директор на Център за здраве и образование „Едикта”, председател на Асоциация на лекарите хомеопати в България, координатор на Подкомитета по образование към Европейския комитет по хомеопатия, представител на България в Международната медицинска хомеопатична лига.

Д-р Пачова е магистър по хомеопатична терапия и магистър по психология. Специализира хомеопатия в Гърция, Германия, Белгия, Индия, Русия, Швейцария, и др. Работата и в областта на хомеопатия включва освен ежедневните прегледи на пациенти с акцент върху индивидуалния подход и фамилната динамика, преподаване, супервизии, превод и редкция на специализирани текстове и др.

Задълбочените и познания за хомеопатията – философия, принципи и Материя Медика, съчетани с практически опит, правят д-р Пачова предпочитан лектор в програми за следдипломна квалификация по хомеопатия за лекари по хуманна, дентална и ветеринарна медицина, лекции и семинари за обучение по хомеопатия в България, Турция и Македония.