Д-р Лекс Рутен

Д-р Лекс РутенРоден през 1950 г. Доктор по медицина от 1977 г., общопрактикуващ лекар 1978-1983 г., хомеопатичен лекар от 1979 г., от 1983 г. насам има частен хомеопатичен кабинет. Независим изследовател от 1998 г. Изучава хомеопатия в Холандия, Белгия, Германия, Гърция, Великобритания. Допълнително обучение по статистика и диагностика/изследване на прогнози. Бил е член на борда на холандската асоциация на лекарите-хомеопати близо две десетилетия и учител в холандското хомеопатично образование за лекари (SHO) в продължение на едно десетилетие.

Научни изследвания. Качествено валидиране на Материя медика. Количествен прогностичен фактор на хомеопатичните симптоми. Шест статии в индийския Журнал за изследвания в хомеопатията (Journal of Research in Homeopathy), около 35 научни статии, регистрирани в Pubmed и книгата „Основи на статистиката и клиничните изследвания в хомеопатията“. Преподавател на семинари за изследване на прогностичните фактори и байесова статистика в Индия, Аржентина и по интернет. Понастоящем подготвя протоколи за изследване на прогностичния фактори в хомеопатията за Централния съвет за изследвания в хомеопатията (CCRH) на Министерството на AYUSH на Индия.

Член на изследователските комисии на Европейския комитет по хомеопатия (ECH) и LMHI. Съветник на ECH за софтуера за събиране на данни. Съветник на CCRH в Индия. Съветник за събирането на данни за Clificol. Съветник за събирането на данни за Wisshom. Член на редакционния консултативен съвет по хомеопатия и на индийския Журнал за изследвания в хомеопатията.