Д-р Лисбет Елингер

Д-р Лисбет Елингер

Ветеринарни науки:

Ветеринарен факултет, 1979-1987 г., Утрехт, Холандия

Хомеопатия:

1980-1987 г. – хомеопатично училище, Хага

1989-1992 г. – SHO, Wageningen, Dr. Geukens School for Homeopathy, Amersfoort, Dr. A. Saine

От 2005 до момента: курс по Материя медика в Германия с Dr. A. Saine

Има собствен хомеопатичен кабинет от 1987 г., в която лекува големи и малки животни. От 2003 г. работи заедно с три хомеопатични лекари в хомеопатичен център (Centaurea).

Изнася лекции в различни страни: Европа, Русия, Ню Мексико, Южна Африка и Колумбия.

Обучава земеделски стопани – повече от 400 фермери са преминали хомеопатичен курс как да използват хомеопатията в собствените си ферми.

Опитът на фермерите се събира и се използва за хомеопатични изследвания на определени заболявания, например диария при телета (2006 г.), раждане при овце (2003-2006 г.) и т.н. Това се прави заедно с Louis Bolk Institute в Дриберген, Холандия и с успешните фермери. През 2010 г. проучването за превенция с хомеопатия на неонатална диария при прасета е публикувано в „Homeopathy“ (списание за лекари-хомеопати): Хомеопатията като заместител на антибиотиците при Escherichia coli diarrhoea при новородени прасенца – това проучване печели наградата на института Vithoulkas за най-добра статия, публикувана през 2012 г.

Има специален интерес към изследвания в областта на „превенцията на епидемии“ при селскостопанските животни, тъй като според нея това е най-добрият начин да се прави хомеопатично проучване.

2005-2011 г. – председател на IAVH (Международната асоциация за ветеринарна хомеопатия).