Д-р Робърт Ван Хаселен

Д-р Робърт Ван Хаселен

Dr Robbert van Haselen се квалифицира в здравни науки и комплементарна медицина и работи в частна практика за осем години. От 1990г. се посвещава на практики по комплементарна и алтернативна медицина (КАМ) в контекста на точната наука.

Между 1990 и 1995г. работи като ръководител на клинични изследвания в холандска хомеопатична фармацевтична компания. От 1995 до 2005г. работи в Кралската хомеопатична болница в Лондон като заместник директор по изследвания и консултант по изследвания в частния сектор. От 2006 до 2011г. работи като ръководител на клиничните изследвания в Heel, водеща немска хомеопатична фармацевтична компания.

През 2005г. поема ролята на главен редактор на журнала „Комплементарни терапии в медицината“, който до 2015г. се превръща в един от водещите световни журнали, посветени на традиционна и интегративна медицина с над 600 представени документи от над 50 страни.

От 1995 до 2005г. в координатор на Подкомитета по научни изследвания в Европейският комитет по хомеопатия, организация на лекари с квалификация по хомеопатия на 25 държави от Европа. След 2005г. остава активен член, като в момента работи по проект за осигуряване на критично мислене в проучванията и обучението по хомеопатия.

Член е на Конвенцията за хомеопатична фармакопея в САЩ (HPCUS) от 2009г. и е избран за председател на Комитета по клинична документация през 2012г. Последният включва създаването на указания за качество и докладване на клинични данни, включително доказвания на лекарства и клинични случаи. Той е председател на съвместен комитет между HPCUS и министерството на Индия AYUSH, който работи за сътрудничество в регулацията на хомеопатичните медицински продукти.

Понастоящем е активен в много инициативи на Международния институт по интегративна медицина, който основава през 2004г. Това включва основаване на Световен форум за интегративна медицина (www.WIMForum.org), който успешно организира първия Международен форум за регулация на хомеопатичните медицински продукти в сътрудничество с правителството на Индия през февруари 2017г. Освен това, той осигурява консултантски услуги за високо качествени решения за нуждите на частния и обществени сектор в традиционната и интегративна медицина.