Проф. Михаел Фрас

Д-р Михаел Фрас, професор, специалист по вътрешна медицина и интензивна медицина, класически хомеопат. От 1992 до 2004г. е бил ръководител на Отделение за интензивна помощ в Катедра по вътрешна медицина към Медицински университет, Виена, Австрия. От 2004 до 2009г. е ръководител на Амбулаторно отделение за хомеопатично лечение на малигнени заболявания, Отделение по клинична онкология, Катедра по вътрешни болести, Медицински университет, Виена, Австрия.

Вицепрезидент на „Асоциацията на лекарите класически хомеопати“, президент на „Австрийската асоциация за холистична медицина“, председател на WissHom: „Научно общество по хомеопатия“. Изобретател, разработва и оценява Езофагиална, трахеална комбинирана тръба (CombitubeTM). Тя е включена като клас IIa устройство в насоките на Американската сърдечна асоциация.