Холистичен поглед към здравето в условия на пандемия и инфодемия

Лекцията е част от Юбилейна конференция „Хомеопатия, екология, имунитет“ за 25 години Асоциация на лекарите хомеопати в България (АЛХБ)

Някои от основните акценти в лекцията на д-р Пачова са:

  • Инфодемията и новата пандемия
  • Кой се грижи за хората, които се грижат за нашето здраве?
  • Как COVID-19 ускори практическото ни обучение в различни направления и сфери?
  • Какво е актуалното определение за здраве?
  • Кои са трите нива на функциониране на човешкия ум и защо е важно да ги познаваме, когато работим като холистични лекари?

Живите системи са комплексни адаптивни системи, състоят се от неразделни, взаимосвързани мрежи. Хомеопатичните лекарства предизвикват системни нелинейни ефекти. Според Фритьоф Капра хомеопатията е пример за метод със системно нелинейно въздействие върху организма. Комплексната система е повече от сумата от нейните части поради способността ѝ да генерира нови качества в резултат на взаимодействието между отделните части и с други системи.

В края на своята лекция д-р Дора Пачова обобщава възможностите на хомеопатията като лечебен метод и на лекарите хомеопати за подпомагане в условията на пандемия и инфордемия. Представя и най-актуалния научноизследователски проект за лечението на COVID-19, в който участват хомеопати от цял свят.

За лектора

Д-р Дора Пачова – лекар хомеопат, магистър по хомеопатична терапия и магистър по психотерапия на лица с увреждания, председател на АЛХБ, директор на Център за здраве и образование „Едикта“, координатор на Подкомитета по образовение към Европейския комитет по хомеопатия, представител на България в Международната медицинска хомеопатична лига, член на БЛС