Хуманна и ветеринарна хомеопатия

Хуманна и ветеринарна хомеопатия, основана на доказателства. Възможности на метода за преодоляване на проблема с антибиотичната резистентност.

Лекцията е част от Юбилейна конференция „Хомеопатия, екология, имунитет“ за 25 години Асоциация на лекарите хомеопати в България (АЛХБ)

Д-р Петра Вайермайер представя обобщение на проучване, в което участва заедно с проф. Майкъл Фрас, д-р Томас Пайнбауер, д-р Лисбет Елингер.

Някои от темите, които засяга д-р Вайермайер са:

  • Какви са научните и правните основи на хомеопатията?
  • Какви са резултатите от изследванията в областта?
  • Защо е важно хомеопатията да се изучава в университетите?

Проучването предлага възможности за постигане на целите на ЕС, заложени в стратегията „От фермата до трапезата“, както и законите, свързани с биоземеделие.

Индивидуално подбраната хомеопатична терапия демонстрира резултати на всички качествени нива.

Хомеопатичното лечение има потенциал значително да намали употребата на антибиотици.

За лектора

Д-р Петра Вайермейер – лекар по ветеринарна медицина, със специализации по хомеопатия и в Клиника за лечение на коне. Ръководител на Научно-изследователската секция на WissHom (Society for Scientific Homeopathy). Председател на Австрийското общество по ветеринарна хомеопатия